Мотиваційний лист один на всі спеціальності чи на кожну спеціальність різні?

Мотиваційний лист є складовою пакета документів, які вступник подає разом із заявою. У заяві вступник вказує конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми здобуття освіти. Для різних конкурсних пропозицій вступник має подавати різні заяви, і, відповідно, різні мотиваційні листи. Вступник може використовувати повністю або частково однаковий текст мотиваційних листів.

Де знайти вимоги до змісту мотиваційних листів?

Вимоги до мотиваційних листів ви знайдете в § 6 розділу І Правил прийому.

Подання мотиваційного листа в електронній формі передбачає завантаження вступником файлу певного формату чи вставлення тексту у відповідне поле у кабінеті вступника.

Критерії оцінювання мотиваційних листів ви знайдете за посиланням.

На що впливає мотиваційний лист?

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного замовлення), при однакових пріоритетностях – результати розгляду мотиваційних листів.

Якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти фізичних або юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.