Основні зміни у порядку:

Призупинення прийому заяв та конкурсного відбору

  • Прийом заяв, проведення конкурсного відбору, укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником, а також зарахування на навчання для здобуття третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти та в асистентуру-стажування на денну або дуальну форму здобуття освіту за кошти фізичних та юридичних осіб призупиняються. 

Виняток становлять вступники з числа осіб, визначених частинами першою, третьою, п'ятою, шостою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за умови підтвердження відповідного права через Портал  Дія або шляхом взаємодії з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

Призупинення переведення здобувачів вищої освіти

  • Призупиняється переведення здобувачів вищої освіти на денну або дуальну форми здобуття освіти з інших форм навчання.

Винятком є здобувачі освіти, визначені частинами першою, третьою, п'ятою, шостою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за умови підтвердження відповідного права.

Призупинення поновлення на денну або дуальну форми здобуття освіти

  • Поновлення (включаючи допуск до освітнього процесу після завершення перерви у навчанні) на денну або дуальну форми здобуття освіти призупиняється, за винятком наступних категорій осіб:

Особи, визначені частинами першою, третьою, п'ятою, шостою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Особи, які на дату поновлення не досягли 25-річного віку.

Здобувачі вищої освіти, які мали перерву у навчанні у зв’язку з вагітністю та пологами або доглядом за дитиною.

Особи, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року.

Особи, які поновлюються для здобуття освіти за медичними або фармацевтичними спеціальностями.

Особи, яким було надано академічну відпустку тривалістю не більше одного року за медичними показаннями або у зв’язку з участю в програмі академічної мобільності.

Особи, які поновлюються до складу курсантів вищих військових навчальних закладів.

Докладніше читайте тут