Квота-2 встановлюється в КНУ імені Тараса Шевченка в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення. 

До Квоти -2 відносяться: вступники, місце проживання яких, станом на 24 лютого 2022 року задекларовано (зареєстровано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій ( територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року.

Такі вступники мають звернутися до будь-якого закладу вищої освіти України з документом, що підтверджує їхню реєстрацію на особливо небезпечній території, для внесення спеціальної умови участі в конкурсному відборі до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Спецумову необхідно проставити до подачі заяви для участі у конкурсному відборі.    

Якщо вступник складав НМТ 2022-2024 рр. або ЗНО 2021 р. — він подає заяву на участь у конкурсному відборі через електронний кабінет вступника до 18:00 31 липня. Вступник, місце проживання якого зареєстровано на ТОТ або на території активних бойових дій і який станом на 01 липня 2024 р. перебуває за місцем своєї реєстрації або переселився з нього після 01 січня 2024 року, має право на вступ за індивідуальною усною співбесідою (ІУС). Для цього вступник має звернутись в період з 03 по 10 липня до 18:00 ( для тих, хто претендує на місця державного замовлення) і з 03 по 25 липня до 18:00 (для тих, хто претендує виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб) до відбіркової комісії (особисто або віддалено) та подати заяву для участі в конкурсному відборі за результатами ІУС. Зверніть увагу, що ІУС вступник складає у кожному закладі вищої освіти, в якому планує брати участь у конкурсному відборі. Індивідуальна усна співбесіда — це форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості вступника за програмою НМТ з чотирьох предметів . 

Якщо у вступника відсутнє свідоцтво (атестат) про здобуття повної загальної середньої освіти державного зразка – він подає заяву до одного з освітніх  центрів: "Крим-Україна", "Донбас-Україна". Зверніть увагу, що у такому випадку вступник має право вступу лише через один освітній центр і до одного закладу вищої освіти. Після реєстрації та перевірки документів вступник укладає освітню декларацію з Університетом та направляється до Школи екстернів з подальшим складанням іспитів для отримання документа про повну загальну середню освіту державного зразка. Далі складає вступні випробування в Університеті.