Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини"

У 2021 році Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" запрошує на навчання

 

Освітній рівень "Бакалавр"

Спеціальність 091 "Біологія" (денна та заочна форма навчання): освітня програма "Біологія". Професійно орієнтовані вибіркові блоки: біофізика та медична інформатика, біологія рослин, біохімія, вірусологія, генетика, зоологія, імунологія, мікробіологія, молекулярна біологія, репродуктивна біологія, фізіологія людини і тварин, цитологія та гістологія

Спеціальність 101 "Екологія" (денна форма навчання): освітня програма "Екологія"

Спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" (денна форма навчання): освітня програма "Біотехнологія"

Спеціальність 206 "Садово-паркове господарство" (денна форма навчання): освітня програма "Ландшафтний дизайн та озеленення"

Галузь знань 22 "Охорона здоров'я" Спеціальність 224 "Технології медичної діагностики та лікування"  (денна форма навчання). Освітня програма: "Лабораторна діагностика" (професійна кваліфікація - 3221 Лаборант "Медицина")

 

Освітній рівень "Магістр"

Спеціальність 091 "Біологія" (денна та заочна форми навчання): освітня програма "Біологія" (блоки професійно орієнтованих дисциплін, які дають можливість отримувати додаткову професійну кваліфікацію: біофізика та медична інформатика, біологія рослин, біохімія, вірусологія, генетика, зоологія, імунологія, мікробіологія, молекулярна біологія, фізіологія людини і тварин, цитологія та гістологія)

Спеціальність 101 "Екологія" (денна форма навчання): освітня програма "Екологічна безпека"

Спеціальність 162 "Біотехнологія та біоінженерія" (денна форма навчання): освітня програма "Біотехнологія"

Спеціальність 206 "Садово-паркове господарство" (денна форма навчання): освітня програма "Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища"

Спеціальність 222 "Медицина" (на основі повної загальної середньої освіти) денна форма навчання. Освітня програма: "Медицина" (професійна кваліфікація - 2221.2 Лікар). Термін навчання: 6 років

Спеціальність 224 "Технології медичної діагностики та лікування" денна форма навчання. Освітня програма: "Лабораторна діагностика" (професійна кваліфікація - 2229.2 Лікар-лаборант)

 

Дивитися буклет Медицина                     Дивитися буклет Біологія