Питання і відповіді

Загальні питання

Де подивитись перелік спеціальностей?

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, а також ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра ви знайдете у Додатку 2.1. Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2022 році.

З переліком спеціальностей та освітніх програм за для здобуття освітнього ступеня магістра ви можете ознайомитись у Додатках 2.2. та 3.1. Правил прийому.

Перелік спеціальностей, освітніх програм, за якими оголошується прийом до Інституту післядипломної освіти визначено в Додатках 4.1 та 4.2 Правил прийому.

Правила прийому

Коли і як проводяться творчі конкурси?

Творчий конкурс – професійно-орієнтоване вступне випробування, під час якого вступник має продемонструвати навички на доказ його готовності до опанування обраної освітньої програми за спеціальністю 021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" й здатності виконувати творчі завдання.

Складається творчий конкурс з одного етапу, який може поділятись на окремі творчі завдання.

Творчий конкурс проходять вступники на освітні програми Навчально-наукового інституту журналістики:

 • «Ведучий програм телебачення»,
 • «Кіно-, телеоператорство»,
 • «Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення»,
 • «Звукорежисура».

Електронна реєстрація - з 01 травня до 30 червня 2022 року.

В 2022 році творчий конкурс проводиться з 01 по 18 липня. Додаткова сесія творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб - з 09 серпня до 16 серпня.

Творчий конкурс

Питання стосовно вступу

Якщо ви не знайшли відповідь на своє запитання у Правилах прийому або у цьому розділі, надішліть повідомлення за адресою abit@knu.ua, або зателефонуйте за номером:

+38 (044) 521-35-61 (Приймальна комісія).

Правила вступу до Університету

Вся інформація про вступ у поточному році викладена у "Правилах прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2022 році", які можна знайти у розділі Правила прийому

Додаткову інформацію розміщено у відповідних розділах сайту Приймальної комісії: "Бакалавр", "Магістр", "Аспірантура та докторантура".

Чи потрібна медична довідка для вступу?

В Правилах прийому 2022 року для вступу на основі повної загальної середньої освіти не передбачено подання вступником медичної довідки (крім окремих категорій осіб, які мають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі).

Чи потрібне засвідчення копій документів?

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа засвідчує за оригіналами відбіркова комісія Університету.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Як знайти додаткову інформацію?

Додаткову інформацію ви знайдете на сторінці 

Корисні посилання

Як користуватись Правилами прийому?

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка поділяються на розділи, ознайомившись з якими ви отримаєте вичерпну інформацію щодо  вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня:
бакалавра (на основі повної загальної середньої освіти та осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра)
магістра (на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) ;
бакалавра та магістра в Інституті післядипломної освіти.
Зміст Правил прийому активний. Натиснувши на необхідне посилання, ви потрапляєте на обрану сторінку.

Бакалаврат

Де знайти інформацію про етапи вступної кампанії?

Детальна інформація щодо термінів прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у 2022 році міститься у § 2 розділу ІІ Правил прийому - https://vstup.knu.ua/rules

Коли проходять дні відкритих дверей?

З метою запобігання поширенню хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в 2022 році заклади вищої освіти проводять дні відкритих дверей в онлайн-форматі!

У ході онлайн-зустрічі ви зможете ознайомитися з особливостями вступної кампанії в 2022 році, поспілкуватися з керівництвом інститутів/факультетів, викладачами і студентами та розпитати їх про особливості навчання в конкретному інституті/факультеті, а також розібратися з алгоритмом реєстрації електронного кабінету та отримати відповіді на будь-які інші хвилюючі запитання.

Графік проведення днів відкритих дверей

Як дізнатись перелік конкурсних предметів?

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної освіти вступник має подати результати національного мультипредметного тесту (НМТ) або сертифікати ЗНО (2019-2021 років) з трьох конкурсних предметів.

Перелік конкурсних предметів та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти визначено у Додатку 2.4. Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2022 році.

НМТ та ЗНО для вступу

Як дізнатись про умови вступу до Університету після коледжу?

Порядок організації конкурсного відбору вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра визначено § 4.2. розділу ІІ Правил прийому - https://vstup.knu.ua/rules

Термін навчання, перелік спеціальностей і конкурсних пропозицій для навчання за кошти державного бюджету чи кошти фізичних та/або юридичних осіб ви можете подивитись у Додатку 2.3 Правил прийому.

Як дізнатись прохідний бал?

Прохідний бал визначається щороку за результатами широкого конкурсу. В 2022 році він буде відомий після оголошення результатів широкого конкурсу. В Додатку 2.4. Правил прийому в 2022 році визначена мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі.

Перейшовши за посиланням та натиснувши на назву конкурсної пропозиції ви зможете ознайомитись із статистикою поданих заяв, середнім балом, кількістю зарахованих за різними формами навчання минулих років.

Статистика вступу

Як подати заяву на вступ?

Для вступу на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти необхідно подати заяви в електронній формі. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів починається з 1 липня 2022 року на сайті vstup.edbo.gov.ua

Заяви у паперовій формі подають вступники лише у таких випадках:

 • для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до Правил прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Правил прийому;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

З порядком прийому заяв і документів можна ознайомитись у § 3 розділу ІІ Правил прийому

Правила прийому

Як правильно виставляти пріоритетність?

Пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість заяв (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду при адресному розміщенні бюджетних місць. 

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

До дати закінчення подання електронних заяв вступник має право скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю. 

Детальна інформація - § 3 розділу ІІ Правил прийому за посиланням https://vstup.knu.ua/rules

Яка вартість навчання?

Вартість навчання на 2021-2022 навчальний рік ви можете подивитись за посиланням.

Вартість навчання на 2022-2023 навчальний рік буде оприлюднено на сайті Приймальної комісії після затвердження. Слідкуйте, будь ласка, за оновленнями.

Яка є кількість бюджетних місць?

Конкретна кількість місць, виділених державою на ту чи іншу галузь знань чи спеціальність, визначається щороку відповідною постановою Кабінету Міністрів України. Ухвалюють її напередодні вступної кампанії.

Максимальний обсяг місць державного замовлення по спеціальностям (з можливим розбиттям на конкурсні пропозиції), а також загальну кількість бюджетних місць на закриті конкурсні пропозиції буде оприлюднено на сайті Приймальної комісії після затвердження. Слідкуйте, будь ласка, за оновленнями.

Рейтинги та статистика

Яка максимальна кількість заяв для участі у конкурсному відборі?

Для участі в конкурсному відборі у 2022 році вступники можуть подати не більше п’яти заяв на місця державного замовлення та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Детальна інформація - § 3 розділу ІІ Правил прийому.

Правила прийому

Які необхідні сертифікати ЗНО?

Згідно з п.2. § 4.1. Розділу ІІ Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2022 році приймаються результати національного мультипредметного тесту (НМТ) або сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020 та 2021 років.

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

З Правилами прийому ви можете ознайомитись за посиланням - https://vstup.knu.ua/rules.

Магістратура

Коли і де відбуватимуться тестування МКТ/МТНК?

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти з 10 серпня до 17 серпня.

Чи визнається закордонний диплом Університетом?

Вступникам, які отримали освіту за кордоном і мають документи, видані навчальним закладом іншої держави, для продовження освіти в Україні необхідно отримати визнання еквівалентності документів. Для цього вступники мають подати документи до Міністерства освіти і науки України та отримати свідоцтво, яким підтверджується право власника документів, виданих навчальним закладом іншої держави. Процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа є обов’язковою та здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Процедура визнання іноземних документів про освіту включає в себе: перевірку автентичності документів, підтвердження статусу освітньої установи та/або освітньої програми, оцінки кваліфікації або періоду навчання, та встановлення еквівалентності освітньому або освітньо-професійному ступеню в Україні, академічних та/або професійних прав.

Чи можна вступити до магістратури за іншою спеціальністю?

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».

Для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров`я» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров`я».

Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра визанчений у Додатку 3.1 Правил прийому.

 

Чи можна вступити до магістратури Університету, якщо диплом бакалавра отримано в іншому ЗВО?

Так, вступник вільний у своєму виборі закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра.

Як здійснюється конкурсний відбір?

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» вступні випробування проводяться у формі у формі магістерського комплексного тесту.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») вступні випробування проводяться у формі магістерського тесту навчальної компетентності, фахового іспиту.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями Додатку 3.1 вступні випробування проводяться у формі фахового іспиту.

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня магістра ви можете знайти в Додатку 3.1. Правил прийому.

Якою може бути максимальна кількість заяв на вступ?

Для участі в конкурсному відборі у 2022 році вступники можуть подати не більше п’яти заяв на місця державного замовлення та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Детальна інформація - § 3 розділу ІІІ Правил прийому.

Правила прийому

Аспірантура

Якими є правила вступу до аспірантури?

Ознайомитися з Правилами прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2022 році можна за посиланням.