Прийом до Університету в 2022 році для вступників із тимчасово окупованих територій та особливо небезпечних територій

Згідно з Наказом МОН України № 598 від 29.06.2022 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2022 року № 608, затверджені відповідні зміни до правил прийому до закладів вищої освіти у 2022 році для вступників з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та особливо небезпечних територій (ОНТ).

 

Під час вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на перший курс до Університету необхідно звернути увагу на такі особливості. Для вступників із тимчасово окупованих територій (ТОТ) та особливо небезпечних територій (ОНТ) вступ відбуватиметься за результатами національного мультипредметного тесту/індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу за вибором вступника. Вступники з тимчасово окупованих територій та особливо небезпечних територій беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2. Підставою для отримання спеціальної умови вступу є місце реєстрації на тимчасово окупованій або особливо небезпечній території. Перелік територіальних громад визначається згідно з Положенням про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 року № 562. А в разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі – затверджені Міністерством реінтеграції за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових (військово-цивільних) адміністрацій. Нагадуємо, перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується. Більше інформації – за лінками:
https://minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-shcho-v-otochenni-14
https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/dodatok_do_nakazu_17.08.pdf

 

Квота-2 встановлюється в КНУ імені Тараса Шевченка в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, що мають право на вступ відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі – наказ № 271) або місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території.

 

Якщо ви відноситесь до осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території або осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року і будете складати НМТ - зверніться до будь-якого закладу освіти для додавання документів, які дають право на квоту-2, до Реєстру вступників зі спеціальними умовами вступу в Єдину державну базу з питань освіти.

 

Якщо ви бажаєте складати індивідульну усну співбесіду для вступу до Київського національного університету імені Тараса Шевченка - необхідно зареєструватись на сайті Приймальної комісії https://vstup.knu.ua/ та подати заяву в рубриці Реєстрація для осіб з особливо небезпечних та тимчасово окупованих територій.

 

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотою-2, права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі або на спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти державного (за державним або регіональним замовленням) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб, реєстрації на тимчасово окупованих та особливо небезпечних територіях є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.