Прийом до Університету в 2023 році для вступників із тимчасово окупованих територій та особливо небезпечних територій

Квота-2 встановлюється в КНУ імені Тараса Шевченка в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року задекларовано (зареєстровано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

 

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотою-2, права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі або на спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти державного (за державним або регіональним замовленням) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб, реєстрації на тимчасово окупованих та особливо небезпечних територіях є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.