Питання та відповіді

Загальні питання

Де подивитись перелік спеціальностей?

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, а також ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра ви знайдете у Додатку 2.1. Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2023 році.

З переліком спеціальностей та освітніх програм за для здобуття освітнього ступеня магістра ви можете ознайомитись у Додатках 2.2. та 3.1. Правил прийому.

Перелік спеціальностей, освітніх програм, за якими оголошується прийом до Інституту післядипломної освіти визначено в Додатках 4.1 та 4.2 Правил прийому.

Правила прийому

Коли і як проводяться творчі конкурси?

Творчий конкурс – професійно-орієнтоване вступне випробування, під час якого вступник має продемонструвати навички на доказ його готовності до опанування обраної освітньої програми за спеціальністю 021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" й здатності виконувати творчі завдання.

Складається творчий конкурс з одного етапу, який може поділятись на окремі творчі завдання.

Творчий конкурс проходять вступники на освітні програми Навчально-наукового інституту журналістики:

 • «Ведучий програм телебачення»,
 • «Кіно-, телеоператорство»,
 • «Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення»,
 • «Звукорежисура».

Електронна реєстрація - з 01 липня до 10 липня 2023 року.

В 2023 році творчий конкурс проводиться з 07 по 28 липня. .

Творчий конкурс

Питання стосовно вступу

Якщо ви не знайшли відповідь на своє запитання у Правилах прийому або у цьому розділі, надішліть повідомлення за адресою abit@knu.ua, або зателефонуйте за номером:

+38 (044) 521-35-61 (Приймальна комісія).

Правила вступу до Університету

Вся інформація про вступ у поточному році викладена у "Правилах прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2023 році", які можна знайти у розділі Правила прийому

Додаткову інформацію розміщено у відповідних розділах сайту Приймальної комісії: "Бакалавр", "Магістр", "Аспірантура та докторантура".

Чи обов’язковим є мотиваційний лист у 2023 році?

У 2023 році мотиваційний лист вступник вносить до кожної заяви, за потреби на визначену ЗВО електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію. 

Вимоги до структури та змісту мотиваційного листа зазначені у Правилах прийому.

Чи потрібна медична довідка для вступу?

В Правилах прийому 2023 року для вступу на основі повної загальної середньої освіти не передбачено подання вступником медичної довідки (крім окремих категорій осіб, які мають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі).

Чи потрібне засвідчення копій документів?

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа засвідчує за оригіналами відбіркова комісія Університету.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Як знайти додаткову інформацію?

Додаткову інформацію ви знайдете на сторінці 

Корисні посилання

Як користуватись Правилами прийому?

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка поділяються на розділи, ознайомившись з якими ви отримаєте вичерпну інформацію щодо  вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня:
бакалавра (на основі повної загальної середньої освіти та осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра)
магістра (на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) ;
бакалавра та магістра в Інституті післядипломної освіти.
Зміст Правил прийому активний. Натиснувши на необхідне посилання, ви потрапляєте на обрану сторінку.

Бакалаврат

Де знайти інформацію про етапи вступної кампанії?

Детальна інформація щодо термінів прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у 2023 році міститься у § 2 розділу ІІ Правил прийому - https://vstup.knu.ua/rules

Коли проходять дні відкритих дверей?

В 2023 році заклади вищої освіти проводять дні відкритих дверей в онлайн-форматі!

У ході онлайн-зустрічі ви зможете ознайомитися з особливостями вступної кампанії в 2023 році, поспілкуватися з керівництвом інститутів/факультетів, викладачами і студентами та розпитати їх про особливості навчання в конкретному інституті/факультеті, а також розібратися з алгоритмом реєстрації електронного кабінету та отримати відповіді на будь-які інші хвилюючі запитання.

Графік проведення днів відкритих дверей

 

КНУ ЕХРО

Як дізнатись про умови вступу до Університету після коледжу?

Порядок організації конкурсного відбору вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра визначено § 4.2. розділу ІІ Правил прийому - https://vstup.knu.ua/rules

Термін навчання, перелік спеціальностей і конкурсних пропозицій для навчання за кошти державного бюджету чи кошти фізичних та/або юридичних осіб ви можете подивитись у Додатку 2.3 Правил прийому.

Як дізнатись прохідний бал?

Прохідний бал визначається щороку за результатами широкого конкурсу. В 2023 році він буде відомий після оголошення результатів широкого конкурсу. В Додатку 2.4. Правил прийому в 2023 році визначена мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі.

Перейшовши за посиланням та натиснувши на назву конкурсної пропозиції ви зможете ознайомитись із статистикою поданих заяв, середнім балом, кількістю зарахованих за різними формами навчання минулих років.

Статистика вступу

Яка є кількість бюджетних місць?

Конкретна кількість місць, виділених державою на ту чи іншу галузь знань чи спеціальність, визначається щороку відповідною постановою Кабінету Міністрів України. Ухвалюють її напередодні вступної кампанії.

Максимальний обсяг місць державного замовлення по спеціальностям (з можливим розбиттям на конкурсні пропозиції), а також загальну кількість бюджетних місць на закриті конкурсні пропозиції буде оприлюднено на сайті Приймальної комісії після затвердження. Слідкуйте, будь ласка, за оновленнями.

Рейтинги та статистика

Які документи потрібно буде подати для вступу?

Вступник, який подає заяву в електронній формі, під час реєстрації особистого електронного кабінету на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/, зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ (вказується будь-який з дозволених Порядком прийому)
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката);

Під час подання заяви в паперовій формі (у випадках, передбачених Порядком прийому) вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО та/або НМТ;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять співбесіди (замість НМТ у передбачених Порядком прийому випадках) та творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.

Інші копії документів подаються, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції.

Магістратура

Коли і де відбуватимуться тестування ЄВІ/ЄФВВ?

Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випроблування (ЄФВВ) проводиться за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти з 26 червня по 18 липня 2023 року.

Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ починається 08 травня і триватиме до 31 травня 2023 року.

Чи визнається закордонний диплом Університетом?

Вступникам, які отримали освіту за кордоном і мають документи, видані навчальним закладом іншої держави, для продовження освіти в Україні необхідно отримати визнання еквівалентності документів. Для цього вступники мають подати документи до Міністерства освіти і науки України та отримати свідоцтво, яким підтверджується право власника документів, виданих навчальним закладом іншої держави. Процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа є обов’язковою та здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Процедура визнання іноземних документів про освіту включає в себе: перевірку автентичності документів, підтвердження статусу освітньої установи та/або освітньої програми, оцінки кваліфікації або періоду навчання, та встановлення еквівалентності освітньому або освітньо-професійному ступеню в Україні, академічних та/або професійних прав.

Чи можна вступити до магістратури за іншою спеціальністю?

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».

Для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров`я» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров`я».

Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра визанчений у Додатку 3.1 Правил прийому.

 

Чи можна вступити до магістратури Університету, якщо диплом бакалавра отримано в іншому ЗВО?

Так, вступник вільний у своєму виборі закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра.

Як здійснюється конкурсний відбір?

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» вступні випробування проводяться у формі у формі магістерського комплексного тесту.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») вступні випробування проводяться у формі магістерського тесту навчальної компетентності, фахового іспиту.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями Додатку 3.1 вступні випробування проводяться у формі фахового іспиту.

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання для здобуття освітнього ступеня магістра ви можете знайти в Додатку 3.1. Правил прийому.

Якою може бути максимальна кількість заяв на вступ?

Для участі в конкурсному відборі у 2023 році вступники можуть подати не більше п’яти заяв на місця державного замовлення та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Детальна інформація - § 3 розділу ІІІ Правил прийому.

Правила прийому

Аспірантура

Якими є правила вступу до аспірантури?

Ознайомитися з Правилами прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2023 році можна за посиланням.