Інститут післядипломної освіти: графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи відбіркової комісії:

понеділок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця – з 900 до 1700

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться у такі терміни:

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») на заочну форму здобуття освіти проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

І етап

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

12 травня – 05 червня
(до 18-00)

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (вступного випробування з іноземної мови, що проводить Університет) та фахового вступного випробування

 

17 червня – 22 серпня

5 серпня-22 серпня

(на спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини»)

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

01 липня

 

Проведення Університетом фахових вступних випробувань, вступних випробувань з іноземної мови для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

10 серпня - 26 серпня

Надання рекомендацій для зарахування

до 01 вересня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

06 вересня до 18-00

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

11 вересня до 12-00

ІІ етап

(крім спеціальностей 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини»)

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

12 жовтня

Закінчення прийому заяв і документів

30 жовтня

Терміни проведення вступних випробувань

2 листопада – 25 листопада

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

до 27 листопада

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб

до 30 листопада

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня магістра на заочну форми здобуття освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»:

Етапи вступної кампанії

І етап

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

12 травня – 05 червня
(до 18-00)

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

05 серпня – 22 серпня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

01 липня

 

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування або фахового вступного іспиту в Університеті

03 липня

Надання рекомендацій для зарахування

до 01 вересня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

06 вересня до 18-00

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

11 вересня до 12-00

ІІ етап

( крім спеціальності 293 «Міжнародне право»):

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

12 жовтня

Закінчення прийому заяв і документів

30 жовтня

Терміни проведення вступних випробувань

02 листопада – 20 листопада

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

до 25 листопада

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб

до 30 листопада

 

     4.Терміни додаткового набору (на вакантні місця ліцензійного обсягу) на заочну форму навчання здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра за спеціальностями, 291«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293 «Міжнародне право»:

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

01 жовтня – 10 жовтня

Проведення Університетом вступних випробувань

07 жовтня – 15 жовтня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

18 жовтня