Державне замовлення


ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році (освітній ступінь бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, освітній ступінь магістр на основі повної загальної середньої освіти, магістр на основі освітнього ступеня бакалавр)

Розподіл обсягу державного замовлення за освітніми програмами спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» у 2020 році за ОС "Бакалавр" у відповідності до додатку до протоколу № 2 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України від 31.07.2020 р.

Розподіл обсягу державного замовлення зо освітніми програмами на підготовку здобувачів вищої освіти у 2020 році за освітнім ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст у відповідності до засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України від 31.07.2020 р.

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Розподіл обсягу державного замовлення за освітніми програмами на підготовку здобувачів вищої освіти у 2020 році за ОС "Магістр"

Максимальні обсяги державного замовлення у розрізі освітніх програм за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»

 

Квота прийому іноземних громадян до закладів вищої освіти в межах обсягу державного замовлення у 2020 році

Квота прийому осіб, яким надано статус закордонного українця, до закладів вищої освіти України в межах обсягу державного замовлення у 2020 році