Програми вступних випробувань


Зарахування за співбесідою

1. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка особи, зазначені в пунктах 1-3 Додатка 2.5 Правил прийому.

2. Співбесіда складається за програмою ЗНО із загальноосвітнього предмета, до якого застосовується найвищий ваговий коефіцієнт, визначений Додатком 2.4. Правил прийому для відповідної освітньої програми. У випадку, якщо таких предметів є декілька, то вибір здійснюється вступником та підтверджується його письмовою заявою.

 

Проведення вступних випробувань​

Брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року, зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017-2020 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором) мають право особи, зазначені у пунктах 4, 5 Додатка 2.5 Правил прийому.

Особи, зазначені у пункті 6 Додатка 2.5 Правил прийому, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Особи, зазначені у пункті 7 Додатка 2.5 Правил прийому, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Особи, зазначені у пунктах 8, 9 Додатка 2.5 Правил прийому, беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнього незалежного оцінювання). Особи, зазначені в пункті 9 Додатка 2.5 Правил прийому, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Вступні іспити складаються за програмами ЗНО з трьох конкурсних предметів (визначених Додатком 2.4. Правил прийому для відповідної освітньої програми): 

Українська мова і література  

Історія України 

Математика 

Біологія 

Географія 

Хімія 

Фізика 

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Іспанська мова

 

 

Витяг з Додатка 2.5 до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році.

1. Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

2. Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

3. Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

4. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

5. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

6. Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

7. Особи, які в 2020 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за Освітній ступінь бакалавра 60 №1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

8. Особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року включно;

9. Громадяни України, які в здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року.