Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році


Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 р.

Правила прийому до Київського національного університету  імені Тараса Шевченка у 2020 році  розроблені Приймальною комісією та затверджені Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України.

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році​

 

Додатки:
Положення про Приймальну комісію
Порядок поновлення та переведення
Положення про Апеляційну комісію

Додаток до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році для вступників, які проживають на тимчасово окупованій території України

 

Додатково:

Положення про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти