Графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи Приймальної комісії:

з понеділка до п'ятниці – з 900 до 1700

05 червня –  з 900 до 1800

22 серпня –  з 900 до 1400

06 вересня –  з 900 до 1800

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття ступеня  магістра за всіма формами здобуття освіти за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів

05 серпня –  22 серпня

Проведення вступних випробувань

20 серпня – 31 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням

до 01 вересня

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за державним замовленням

06 вересня до 1800

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

11 вересня

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня  магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), за всіма формами здобуття освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня

Реєстрація  вступників для складання єдиного  вступного іспиту з іноземної мови

 

Реєстрація  вступників для складання вступних іспитів, що проводить Університет[1]

12 травня – 05 червня

(до 1800)

Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі

05 серпня – 22 серпня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

01 липня

Проведення Університетом фахових вступних випробувань

17 серпня – 26 серпня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 01 вересня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

06 вересня до 1800

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

11 вересня

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня магістра на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»:

Етапи вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

 

Реєстрація  вступників для складання вступних іспитів, що проводить Університет[2]

12 травня – 05 червня

(до 1800)

Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі

05 серпня – 22 серпня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

01 липня

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування або фахового вступного іспиту в Університеті

03 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 01 вересня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

06 вересня до 1800

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

11 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення  та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до15 вересня

 

[1] Див. Додаток.3.2. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

 

[2] Див. Додаток.3.2. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти