Графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи Приймальної комісії:

з понеділка до п’ятниці – з 900 до 1700

16, 22, 31 серпня з 900 до 1800

15 серпня, 05 вересня з 900 до 1400

2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Реєстрація для участі у вступних іспитах[1]

20 липня – 31 липня

Реєстрація для участі у творчих конкурсах[2]

01 березня – 31 липня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня

Проведення Університетом вступних іспитів, творчих конкурсів

01 серпня – 12 серпня

Прийом заяв від абітурієнтів для участі у конкурсному відборі, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня

13 серпня –

22 серпня (до 1800)

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на основі співбесіди на місця державного замовлення

 

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на основі вступних іспитів та/або творчих конкурсів на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб

13 серпня –

16 серпня (до 1800)

Проведення Університетом співбесід

17 серпня – 18 серпня

Додаткова сесія вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб

17 серпня – 22 серпня

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

20 серпня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

22 серпня до 1000

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід, за державним замовленням

22 серпня до 1500

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням

27 серпня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням.

31 серпня до 1800

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

05 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

до 15 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 15 вересня

3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на вакантні місця на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання), на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

13 серпня –

22 серпня (до 1800)

Проведення Університетом вступних випробувань

25 серпня – 31 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця для навчання за державним замовленням

01 вересня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

05 вересня

 

[1] Див. § 4.1.2

[2] Див. Додаток 2.8. Регламент проведення творчого конкурсу Київським національним університетом імені Тараса Шевченка при вступі на спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»