Графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи Приймальної комісії:

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

30 червня

Закінчення прийому заяв і документів

13 липня о 1800

Терміни проведення Університетом вступних іспитів та співбесід

14 – 21 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та вступних іспитів з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним замовленням

23 липня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням

27 липня о 1200

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням

29 липня до 1800

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

31 липня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

до 06 серпня

Додаткове зарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

до 31 серпня

 

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму здобуття освіти проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня

Початок прийому заяв і документів

13 серпня

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право на співбесіду або вступні випробування

22 серпня о 1800

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на підставі сертифікатів ЗНО

01 вересня о 1800

Терміни проведення Університетом співбесід

25-28 серпня

Терміни проведення Університетом вступних іспитів

23-29 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням

03 вересня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди *

04 вересня о 1800

*Вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди повинні подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зараховані особи впродовж 07 вересня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди

07 вересня о 1200

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів (у тому числі за квотами-1) за державним замовленням з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

03 вересня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів (у тому числі за квотами-1)

07 вересня о 1200

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за результатами ЗНО або вступних іспитів (у тому числі за квотами-1)

13 вересня до 1200

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

19 вересня до 1200

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

до 21 вересня

Додаткове зарахування на заочну форму навчання (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

до 30 вересня

 

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб навчання проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

30 вересня

І сесія

 

Початок прийому заяв і документів

13 серпня

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право на вступні випробування, а також  які вступають на підставі сертифікатів ЗНО

5 серпня о 1800

Терміни проведення Університетом вступних іспитів

06– 09 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів

11 серпня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів

14 серпня о 1200

Зарахування вступників на навчання

17 серпня до 1200

ІІ сесія

 

Початок прийому заяв і документів

31 серпня

Закінчення прийому заяв і документів

05 вересня о 1800

Терміни проведення Університетом вступних іспитів

7 вересня – 10 вересня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів

11 вересня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів

13 вересня до 1800

Зарахування вступників на навчання

14 вересня до 1200

 

5. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс зі скороченим терміном навчання  осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, проводиться у такі терміни:

 

 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

08 липня

Закінчення прийому заяв і документів

31 липня о 1800

Терміни проведення Університетом фахових вступних випробувань

03 – 07 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

10 серпня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування

17 серпня о 1800

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

19 серпня 1200

Додаткове зарахування (можливе за наявності вакантних місць)

до 15 вересня