Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка


  Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2020 році   Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2020 році   Правила прийому до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році   Правила прийому до Інституту Управління державної охорони України у 2020 році   Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році