Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2020 році


Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2020 році