додатковий набір (на вакантні місця ліцензійного обсягу) на заочну форму здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
додатковий набір (на вакантні місця ліцензійного обсягу) на заочну форму здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
2019-09-23 13:44:35

Шановні абітурієнти!

Звертаємо вашу увагу, на додатковий набір (на вакантні місця ліцензійного обсягу) на заочну форму здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на навчання:

 

  1. На перший курс на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ОС БАКАЛАВР за освітніми програмами:

 

«Математика» спеціальності 014.04 «Середня освіта (Математика)»,

«Історія» спеціальності 032 «Історія та археологія»,

«Філософія» спеціальності 033 «Філософія»,

«Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка»,

«Політологія» спеціальності 052 «Політологія»,

«Психологія» спеціальності 053 «Психологія»,

«Журналістика та соціальна комунікація», «Реклама та зв’язки з громадськістю» спеціальності 061 «Журналістика»,

«Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Право» спеціальності 081 «Право»,

 «Економічна географія» спеціальності 106 «Географія»,

«Математика» спеціальності 111 «Математика»,

«Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота»,

«Туризм» спеціальності 242 «Туризм»,

«Особиста та майнова безпека» спеціальності 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)»,

«Урядування в публічній сфері» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

  1. На перший курс для здобуття ОС МАГІСТР за освітніми програмами:

 

«Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»,

«Теорія та методика навчання української мови і літератури та іноземної мови в старшій профільній школі» спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»,

«Музеєзнавство, пам’яткознавство» спеціальності  027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»,

«Релігієзнавство» спеціальності 031 «031 Релігієзнавство»,

«Історія» спеціальності 032 «Історія та археологія»,

«Філософія», «Прикладна філософія» спеціальності 033 «Філософія»,

«Українська філологія та західноєвропейська мова» спеціальності 035.01 «Філологія (українська мова та література)»,

«Англійська мова та література» спеціальності 035.041 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)»,

«Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: китайська мова і література» спеціальності 035.065 «Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська)»,

«Фольклористика, міжкультурна комунікація, іноземна мова» спеціальності 035.09 «Філологія (фольклористика)»,

«Економіка та право», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства»   спеціальності 051 «Економіка»,

«Політологія» спеціальності 052 «Політологія»,

«Психологія» спеціальності 053 «Психологія»,

«Стратегічні комунікації», «Журналістика та медіа комунікації (включає спеціалізації: журналістика, реклама, зв’язки з громадськістю, видавнича діяльність та медіаредагування, медіакомунікації)» спеціальності 061 «Журналістика»,

«Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 

«Фінансові послуги та ризик-менеджмент» «Корпоративні фінанси» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Менеджмент організацій і адміністрування», «Управління закладом вищої освіти» спеціальності 073 «Менеджмент», 

«Право», «Інтелектуальна власність» спеціальності 081 «Право»,

«Біологія» спеціальності 091 «Біологія»,

«Економічна та соціальна географія» спеціальності 106 «Географія»,

«Математика», «Актуарна та фінансова математика» спеціальності 111 «Математика»,

«Інформатика», «Управління проектами» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»,

«Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», 

«Соціальна інклюзія» спеціальності 231 «Соціальна робота», 

«Туризм» спеціальності 242 «Туризм»,

«Охоронна діяльність та безпека» спеціальності 251 «Державна безпека»,

«Зовнішня політика» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,

«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

Терміни додаткового набору

Прийом заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

02 вересня – 10 вересня

Проведення Університетом вступних випробувань

05 вересня – 13 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

16 вересня

 

ВІДБІРКОВІ КОМІСІЇ ПРОДОВЖУЮТЬ ПРАЦЮВАТИ ЗА МІСЦЕМ РОЗТАШУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ